КМДА Київська міська державна адміністрація


Основні завдання

Основними завданнями Відділу є:

 1. Забезпечення реалізації на території міста Києва державної молодіжної політики.
 2. Координація діяльності структурних підрозділів у справах молоді та спорту районних в місті Києві державних адміністрацій з питань реалізації державної політики стосовно молоді.
 3. 3. Сприяння інститутам громадянського суспільства у проведенні ними роботи з питань молоді.
 4. Організація і проведення фестивалів, конкурсів, змістовного дозвілля для молоді, забезпечення пропаганди здорового і безпечного способу життя, патріотичного виховання молоді, соціальної і правової підтримки молоді, сприяння становленню і розвитку молоді.
 5. 5. Сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді.

Функції

Відділ молодіжної політики відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

 1. Сприяє наданню у встановленому порядку фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства для виконання програм і проектів, залученню їх до розв’язання проблем молоді.
 2. Здійснює заходи, спрямовані на відродження національно- патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді.
 3. Здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо популяризації та утвердження здорового й безпечного способу життя, культури здоров’я серед молоді, проводить інформаційно – просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед молоді.
 4. Організовує заходи, спрямовані на підтримку творчої, ініціативної та обдарованої молоді, вдосконалення системи пошуку та відбору обдарованої і талановитої молоді, сприяння її особистісному розвитку, зростанню інтелектуального та освітньо – культурного рівня, забезпечення змістовного дозвілля молоді.
 5. Здійснює заходи, спрямовані на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти молоді.
 6. Здійснює заходи, спрямовані на розвиток волонтерської діяльності молоді, виховання толерантного ставлення в молодіжному середовищі.
 7. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціальної і правової підтримки молоді, організовує просвітницьку роботу в молодіжному середовищі.
 8. Організовує просвітницьку роботу в молодіжному середовищі з правових питань.
 9. Сприяє працевлаштуванню молоді, розвиткові молодіжного підприємництва, розвитку мережі молодіжних бізнес-центрів та бізнес- інкубаторів.При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.